Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εξειδίκευση

inner2

Η οδοντίατρος εξειδικεύεται στην Αισθητική Οδοντιατρικη, που αποτέλεσε και το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών της. Ο Αισθητικός Οδοντίατρος δεν είναι ο οποιοσδήποτε Οδοντίατρος. Είναι ένα άτομο που αφού ολοκληρώνει τις συνολικές οδοντιατρικές σπουδές, αποκτά μια ειδική κατάρτιση ώστε να χειρίζεται υλικά και τεχνικές που θα αποδώσουν το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.


Ο Αισθητικός Οδοντίατρος, εκτός από επιστήμων και γιατρός, είναι απαραίτητα και ένας “καλλιτέχνης”.
Το κέντρο της εμφάνισης κάποιου είναι το πρόσωπο και το χαμόγελο είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου. Είναι το πρώτο που προσέχει κάποιος επάνω μας. Η αισθητική οδοντιατρική είναι σήμερα επιστήμη που στοχεύει εκτός των άλλων στην ψυχική αρμονία, στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και στην αισθητική του χαμόγελού μας.