Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Προληπτική Οδοντιατρική

Περιλαμβάνει:

*Φθορίωση

*προληπτικές εμφράξεις οπών & σχισμών (sealants)

*Εκπαίδευση στοματικής υγιεινής (βούρτσισμα, χρήση οδοντικού νήματος)

*Αξιολόγηση τυχόν μη φυσιολογικής ανάπτυξης του στόματος

inner3