Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Οδοντική Χειρουργική

Στην οδοντική χειρουργική εντάσσεται όλη η γκάμα των εμφράξεων (σφραγίσματα).

Περιλαμβάνει:

1.Εμφράξεις συνθέτων ρητινών,

2.Ανασυστάσεις κατεστραμμένων δοντιών καθώς και δοντιών που υπέστησαν κάταγμα

inner3