Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Κινητή Προσθετική

Στην Κινητή Προσθετική προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μεγαλύτερες νωδότητες (απώλειες δοντιών) με αφαιρούμενες εργασιές όπως:

1.Ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες)

2.Μερικές οδοντοστοιχίες (μασελάκια).

inner3