Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ενδοδοντία

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση είναι η επέμβαση του οδοντίατρου στο εσωτερικό του δοντιού.

Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα.

inner3