Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ακίνητη Προσθετική

Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση:

1.Οδοντικής στεφάνης (θήκης)

2.Οδοντικής γέφυρας

3.Ενδορριζικού άξονα

4.Ενθέτων / επένθετων αποκαταστάσεων

inner3